บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 02/08/2565

การปลูกกาแฟภายใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาในสภาพป่าตามธรรมชาติ ส่งผลดีต่อเมล็ดกาแฟที่เก็บเกี่ยวผลเชอรี่ได้ เพราะกาแฟมักชอบร่มเงา และการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาจะไม่เป็นการทำลายที่ดินจากการได้รับแสงแดดมากเกินไป...

ป่าฝน (Rain forest) คือป่าที่ได้รับปริมาณน้ำฝนมากมากกว่า 80 นิ้วในแต่ละปี ป่าฝนเป็นระบบประสาทส่วนกลางของโลกที่ประกอบด้วยระบบนิเวศอันเป็นเอกลักษณ์นับล้าน ซึ่งเป็นแหล่งวิวัฒนาการ ชีวิต และความหลากหลาย ป...

มาสู้โลกร้อนกันด้วยการปลูกต้นไม้ในบ้านกันนอกจากลดการใช้พลังงานฟอสซิล หันมาใช้พลังงานสะอาด ก็คือช่วยการปลูกต้นไม้ ? ? ? เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกเรา ?... แถมบ้านเราเมืองร้อน แดดแรง ถ้าเราเลือกปลูกไม...

ระบบ วนเกษตร หรือ Agro-Forestry เป็นศาสตร์ของการจัดการทรัพยากรในพื้นที่เพาะปลูก (Land resouce managemeng) อย่างเป็นระบบ โดยผสมผสาน การทำป่าไม้ (Forestry) การเพาะปลูกพืช (Agriculture) การทำปศุสัตว์ และ...

  •  2 มิถุนายน 2564
  •  greentips

แวะเข้าไร่ ดูต้นไม้ ใบหญ้า ที่ปลูกไว้ เมื่อ 5 เดือนก่อนจะออกไปผจญภัยรับjobอยู่นอกบ้าน กุหลาบไม่ทราบสายพันธุ์ เพื่อนผมเอามาฝาก แต่ใจผมไม่ชอบกุหลาบ ก็รับไว้ตามธรรมเนียม ( กลัวมันเสีย...

Bio100 H2O คือ โพแทสเซียม โพลีไครเลต … สารอุ้มน้ำ … เมื่อสัมผัสกับน้ำหรือ ความชื้นในดิน จะดูดน้ำเก็บไว้และ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 200 เท่า เปรียบ เสมือนบ่อกักเก็บน้ำไว้ใต้ดิน … เมื่อ ฝน...