คำถามที่พบบ่อย

ปรับปรุงล่าสุด 02/08/2565
 • คำถาม:

  โพลีเมอร์ สารอุ้มน้ำ ทำมาจากอะไร ?

  คำตอบ:

  สารอุ้มน้ำ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า potassium acrylate มีธาตุหลักเป็นโพแตสเซี่ยม นำโมเลกุลมาผ่านกระบวนการมาร้อยต่อกันเป็นห่วงโซ่โพลีเมอร์

   

  ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.bio100.net/technical/

 • คำถาม:

  ใช้โพลีเมอร์ สารอุ้มน้ำ จะมีสารพิษตกค้างในดินไหม ?

  คำตอบ:

  ไม่มีสารตกค้างแน่นอนครับ ... สารอุ้มน้ำของเราเป็นเกรดสำหรับการเกษตร .. มีธาตุหลักเป็น potassium โพแตสเซี่ยม ตัวโพลีเมอร์จึงสามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ กลายเป็นปุ๋ยในดิน โดยมันจะค่อยๆสลายตัวกลายสภาพเป็น carbon dioxide น้ำ และ nitrogen หลังจากที่ถูกนำไปใช้ และฝังอยู่ในดิน 2-3 ปี

 • คำถาม:

  ต้นไม้รากจะเน่าไหม ? ถ้าแช่สารอุ้มน้ำอยู่

  คำตอบ:

  เรื่องรากเน่าไม่มีแน่นอนครับ !
  ตอนที่โพลีเมอร์อุ้มน้ำไว้ (และดินบริเวณนั้นยังมีความชื้น) น้ำจะไม่คายออกมา และรากพืชก็จะไม่สามารถดูด(สัมผัส)น้ำได้ครับ

 • คำถาม:

  ปริมาณการใช้สารอุ้มน้ำต่อพื้นที่ ?

  คำตอบ:

  ปริมาณการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้และอายุของต้นที่ปลูกครับ เพราะฉนั้นจึงไม่สามารถบอกปริมาณการใช้ได้ โดยไม่ทราบว่าจะนำไปปลูกพืชอะไร

  แต่โดยเฉลี่ย ปริมาณการใช้ต่อต้นกล้าปลูกใหม่ ใช้เพียง 10-15 กรัมโดยเฉลี่ยต่อต้นครับ  ดังนั้น โพลีเมอร์จำนวน หนึ่ง(1)ถุง จึงสามารถนำไปใช้ปลูกต้นไม้ได้เป็นร้อย(100)ต้นครับ 

   

  ข้อมูลเพิ่มเติมแสดงตัวอย่างการใช้ปลูกพืชหลากหลายชนิด https://www.bio100.net/howtouse/

 • คำถาม:

  ขั้นตอนการใช้สารอุ้มน้ำ

  คำตอบ:

  วิธีใช้ แบบแห้ง
  https://www.bio100percent.com/case/use-sap-without-water/ 
  วิธีใช้ แบบเปียก (แช่น้ำก่อนนำไปใช้)
  https://www.youtube.com/watch?v=-gKzqN4FQUQ 

   

  ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.bio100percent.com/knowledge/sap_manual/